สามารถเริ่มใช้งาน Application ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 65 เป็นต้นไป