เกี่ยวสำนักฯ

นักศึกษา

เวลา เิปิด - ปิด บริการ

จันทร - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ เวลา 10.00 - 14.00 น.


สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาวะการมีงานทำ (สกอ.)ของบัณฑิต มรภ.จันทรเกษม ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถกดดูรายละเอียดได้ที่นี่)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านคัดเลือกครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านคัดเลือกครั้งที่ 2
(สามารถกดดูรายละเอียดได้)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเรียนดี
ประกาศรายชื่อศึกษาเรียนดีและขั้นตอนการรายงานตัว
การส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

สำหรับบัณฑิตไม่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร
และประสงค์จะให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดส่งใบปริญญาบัตรให้ทางไปรษณีย


กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์บุคคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ


เ็ว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

แนะแนวการศึกษาและชีวิต สายด่วนการศึกษา ศธ. ขั้นตอนการบริการสายด่วน 1579
สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์: 02-288-5748-9  
อีเมล: teacherscholar@hotmail.com โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จิตปัญญาการศึกษา ฐานข้อมูลของรัฐ สำนักงานรับรองมาตราฐาน